Διάγνωση κάμερας

Διάγνωση κάμερας: πώς λειτουργεί.

Διάγνωση κάμερας: πώς λειτουργεί.

Διάγνωση κάμερας: πώς λειτουργεί. Διάγνωση προβλημάτων σε αγωγούς με χρήση κάμερας Η Αποφράξεις Κορωπί διαθέτει διαγνωστική κάμερα που με τον εύκαμπτο άξονά της μπαίνει και διακλαδίζεται μέσα στις σωληνώσεις επιτρέποντας να δούμε απεικονιστικά την ενδεχόμενη βλάβη ή φράξιμο του αγωγού. Φράξιμο αγωγών προκύπτουν συνήθως από κακοτεχνίες, ρίζες κοντινού δέντρου που εισχωρούν στους αγωγούς, από ιζήματα λυμάτων κα. […]

Top